float pi = 3.14

Informatica

Copiere

strcpy(char *destinatie , char *sursa) - Copiaza sirul din sursa in sirul destinatie, inclusiv caracterul NULL de la final.

strncpy(char *destinatie , char *sursa , int x) - Copiaza primele x caractere din sirul sursa in sirul destinatie.

Concatenare

strcat(char *destinatie , char *sursa) - Concateneaza o copie a sirului sursa la sirul destinatie

strncat(char *destinatie , char *sursa , int x) - Concateneaza o copie a primelor x caractere din sirul sursa la sirul destinatie.

Comparare

strcmp(char *str1 , char *str2) - Compara sirul str1 cu sirul str2 litera cu litera. Returneaza -1 daca str1 < str2 , 0 daca str1 = str2 sau 1 daca str1 > str2

strncmp(char *str1 , char *str2 , int x) - Compara primele n caractere din sirul str1 cu sirul str2 litera cu litera.

Cautare

strchr(char *str , char c) - Returneaza adresa la care se gaseste prima data caracterul c in sirul str

strcspn(char *str1 , char *str2) - Returneaza indexul la care se gaseste prima data un caracter din sirul str2 in sirul str

strchr(char *str1 , char c) - Returneaza ultima adresa la care se gaseste caracterul c in sirul str1

strstr(char *str1 , char *str2) - Returneaza prima adresa la care se gaseste sirul str2 in sirul str1 si NULL in cazul in care sirul str2 nu face parte din sirul str1

strtok(char *str , char *delimitatori) - O secventa de apeluri a acestei functii va imparti sirul str in mai multe parti. La primul apel se va introduce un sir pentru str al carei prim caracter este folosit ca adresa de inceput pentru cautare. In apelurile ulterioare se va introduce NULL pentru str. Functia introduce NULL in locul in care gaseste un caracter din sirul delimitatori si returneaza adresa lui str.

Altele

strlen(char *str) - Returneaza lungimea sirului str

pow(double x , double y) - Returneaza x la puterea y

sqrt(double x) - Returneaza radcin patrata a lui x

abs(double x) - Returneaza modul de x